MIMO Wi-Fi Antennas

August 8, 2017

PTA-PRO6R-2XLTE-3XWIFI-GPS-XXX Low Profile 6 in 1 Antenna – MIMO LTE, 3xWi-Fi, GPS

Product Description Parsec’s PTA-PRO6R-2XLTE-3XWIFI-GPS-XXX Low Profile 6 in 1 Antenna is a high performance MIMO […]
August 8, 2017

PTA-PRO5C-2XLTE-2XWIFI-GPS-XXX 5 in 1 Antenna – MIMO LTE, MIMO Wi-Fi, GPS

Product Description Parsec’s PTA-PRO5C-2XLTE-2XWIFI-GPS-XXX is a compact 5 in 1 – MIMO LTE, MIMO Wi-Fi, […]
August 8, 2017

PTA-PRO5R-2XLTE-2XWIFI-GPS-XXX Low Profile 5 in 1 Antenna – MIMO LTE, MIMO Wi-Fi, GPS

Product Description Parsec’s PTA-PRO5R-2XLTE-2XWIFI-GPS-XXX is an ultra low profile five-in-one Antenna – MIMO LTE, MIMO […]
August 8, 2017

PTA-PRO4C-2XLTE-2XWIFI-XXX 4 in 1 – MIMO LTE, MIMO Wi-Fi

Product Description Parsec’s PTA-PRO4C-2XLTE-2XWIFI is a compact four-in-one MIMO LTE and MIMO Wi-Fi external waterproof […]
August 8, 2017

PTA-PRO2C-2XWIFI-XXX 2 in 1 – MIMO Wi-Fi

Product Description Parsec’s PTA-PRO2C-2XWIFI-XXX is a compact two-in-one Wi-Fi external waterproof antenna. This rugged low-profile […]